Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
GNSS/GPS sistemi
3D Laser Skeneri (HDS)
Niveliri
Teodoliti
Leica Captivate
Leica Nova
Leica Viva
Leica FlexLine plus
Leica Zeno GNSS/GIS rešenja
Monitoring objekata
Monitoring Senzori
Monitoring softveri
Monitoring komunikacija Leica M-Com
DISTO Laserski Daljinomeri
Lokatori podzemnih instalacija
Software
Ručni GPS
Sprejevi za označavanje
Edukacioni program Leica Geosystems
Originalni pribor


HomeProizvodiMonitoring objekata

Monitoring objekata
Pregled Monitoring Sistema

Bilo da pratite pomeranja vulkana, konstrukcije dugačkog mosta ili sleganje brane; bilo da merite, analizirate ili upravljate prirodnim ili veštačkim objektima: Monitoring sistemi iz Leica Geosystems vam obezbeđuju najbolje rešenje za svaku aplikaciju.Izaberite željenu opciju

Monitoring Senzori
 Leica Geosystems obezbeđuje širok obim totalnih stanica, GNSS prijemnika i digitalnih nivelira koji mogu biti povezani na Leica Geosystems Monitoring softverska rešenja. Pored njih podržani su brojni meteorološki i geotehnički senzori.

Monitoring softveri
 Leica Geosystems Monitoring softveri vam nude skalabilna i prilagodljiva rešenja. Konfigurisani prema vašim zahtevima softveri su pogodni za mnoge monitoring aplikacije.

Monitoring komunikacija Leica M-Com
 Leica M-Com serija predstavlja prvo kompaktno plug & play rešenje za monitoring komunikacije.


Monitoring Projekti
Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.