Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
GNSS/GPS sistemi
3D Laser Skeneri (HDS)
Niveliri
Teodoliti
Leica Captivate
Leica Nova
Leica Viva
Leica FlexLine plus
Leica Zeno GNSS/GIS rešenja
Monitoring objekata
DISTO Laserski Daljinomeri
Lokatori podzemnih instalacija
Software
Obrada snimaka
Geodetski & Inženjerski softveri
3D Laser Skener (HDS) Softveri
Ručni GPS
Sprejevi za označavanje
Edukacioni program Leica Geosystems
Originalni pribor


HomeProizvodiSoftware

Software

Iskoristite pun potencijal vaših podataka sa Leica softverskim rešenjima.
Leica jednostavni softveri za merenje i analizu poboljšavaju vaš posao.Izaberite željenu opciju

Obrada snimaka
 Naši softverski proizvodi uključuju alate za rad sa geografskim snimcima, i fotogrametrijsku obradu GPS podataka. Kliknite na željeni proizvod da bi saynali više o njemu.

Geodetski & Inženjerski softveri
 Softver ima važnu ulogu u grupi geodetskih proizvoda. Leica Geosystems nudu širok rang softverskih rešenja koja savršeno povezuju merne senzore u cilju pružanja maksimalne produktivnosti od prikupljanja terenskih podataka do finalne prezentacije podatka.

3D Laser Skener (HDS) Softveri
 Softver igra ključnu ulogu u efikasnom radu sa oblacima tačaka i pomaže brzoj ekstrakciji inženjerskih informacija. Leica HDS softverski paketi pomažu pri prikupljanju, vizuelizaciji, ekstrakciji, analizi i reprezentaciji podataka iz oblaka tačaka.


Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.