Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
GNSS/GPS sistemi
3D Laser Skeneri (HDS)
Niveliri
Teodoliti
Leica Captivate
Leica Nova
Leica Nova MS60
Leica Nova TS60
Leica Nova TS50
Softver za Leica Nova MultiStation
Leica Infinity
Leica MultiWorx za AutoCAD
Leica Viva
Leica FlexLine plus
Leica Zeno GNSS/GIS rešenja
Monitoring objekata
DISTO Laserski Daljinomeri
Lokatori podzemnih instalacija
Software
Ručni GPS
Sprejevi za označavanje
Edukacioni program Leica Geosystems
Originalni pribor


HomeProizvodiLeica NovaSoftver za Leica Nova MultiStation

Softver za Leica Nova MultiStation
Rešenje bez presedana u pogledu primenjivosti u najrazličitijim aplikacijama

Sveobuhvatno rešenje za svaki radni proces koje vam omogućava da donesete prave odluke.Izaberite željenu opciju

Leica Infinity
 Leica Infinity – intuitivno softversko rešenja iz Leica Geosystems

Leica MultiWorx za AutoCAD
 Leica MultiWorx za AutoCAD je softverski modul za procesiranje oblaka tačaka namenjan korisnicima Leica Nova MS50 Multistation.

Leica GeoMoS
 Svaki projekat monitoringa obuhvata specifične zahteve u pogledu merenja i tačnosti. Leica GeoMoS softver obezbeđuje visoko fleksibilni automatizovani sistem za deformacioni monitoring koji je sposoban da kombinuje geodetske, geotehničke i meteorološke senzore u skladu sa potrebama vašeg monitoring projekta, bilo da se radi o malom ili velikom objektu, o privremenoj ili permanentnoj instalaciji.

Leica SmartWorx Viva
 Vaša vizija Jednostavno produktivan terenski softver Leica SmartWorx Viva radi na CS10 ili CS15 kontrolerima i dizajniran je sa dva osnovna cilja. Jednostavnost i Produktivnost. Postavite opremu, uključite i na posao - “Go to Work!”


Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.