Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
GNSS/GPS sistemi
3D Laser Skeneri (HDS)
Niveliri
Teodoliti
Leica Captivate
Leica Nova
Leica Nova MS60
Leica Nova TS60
Leica Nova TS50
Softver za Leica Nova MultiStation
Leica Viva
Leica FlexLine plus
Leica Zeno GNSS/GIS rešenja
Monitoring objekata
DISTO Laserski Daljinomeri
Lokatori podzemnih instalacija
Software
Ručni GPS
Sprejevi za označavanje
Edukacioni program Leica Geosystems
Originalni pribor


HomeProizvodiLeica NovaLeica Nova TS50

Leica Nova TS50
Prava preciznost, prava perfekcija

Najnovija generacija geodetske tehnologije fokusira se na centralni faktor: preciznost. Da bi ste odgovorili na svaki izazov i brzo donosili odluke, potrebna vam je nabolja preciznost i perfekcija koju današnje tehnologije mogu ponuditi. A to je upravo ono što dobijate sa Leica Nova TS50.
Leica Nova TS50 redefiniše pojam preciznosti koristeći optimalnu kombinaciju uglovnih i dužinskih merenja. U isto vreme on nudi izuzetnu brzinu potrebnu za najvišu efikasnost, dve integrisane kamere i najnoviji intuitivni SmartWorx on-board softver. Prava perfekcija: otkrijte Leica Nova TS50.UPOTREBA FOTOGRAFIJA U SVAKOJ SITUACIJI


DOKAZANA TEHNOLOGIJA ZA NAJRAZLIČITIJE PROJEKTE LEIC
LEICA
SMARTWORX

Leica Nova TM50 ima dve kamere – ”overview” kameru i kameru u durbinu - sa 30x uvećanjem i autofokusom. Sa vrhunskom tehnologijom za obradu video signala i slika Leica Nova TM50 isporučuje fotografije najvišeg kvaliteta za kompletnu vizuelnu dokumentaciju okruženja objekta koji se prati. Prepreke na liniji vizure mogu biti lako ispitane daljinski, izbegavajući izlaganje rizičnim sitacijama na licu mesta.
Leica Nova MS50 pruža dokazane funkcionalnosti totalnih stanica putem superiornih integrisanih senzora za najbolju preciznost, performanse i potpunu automatizaciju mernih procedura. Zajedno sa pogodnostima integracije GNSS, Leica Nova MS50 nudi sveobuhvatnost i pouzdanost rezultata, uvek i svuda gde vam je to potrebno.
Leica Nova TS50 koristi najnoviji Leica SmartWorx softver koji pruža neuporedivu jednostavnost u radu i performanse. Bez obzira na kompleksnost projekta, Leica SmartWorx poseduje funkcionalnosti kojim ćete lako završiti svaki zadatak. Identičan način rada sa TPS i GNSS, čini prelazak između Leica TPS i GNSS instrumenata brzim i jednostavnim.
NENADMAŠNA UGLOVNA TAČNOST

 • 0.5” uglovna tačnost
 • 0.5” tačnost automatskog viziranja (ATR)

PINPOINT EDM-TAČNOST

 • 0.6 mm + 1 ppm na prizmu
 • 2 mm + 2 ppm bez prizme

ŠIROKOUGAONA KAMERA

 • Slika na ekranu sa osvežavanjem od 20 Hz
 • Jednostavno i brzo kreiranje foto dokumentacije
 • Automatsko kreiranje panoramskih forografija
KAMERA U DURBINU VISOKE REZOLUCIJE

 • 30x uvećanje za prezicno viziranje i slike visoke rezolucije
 • Automatsko fokusiranje

LEICA SMARTWORX SOFTVER

 • Kompletan set programa
 • Jednostavan za rad sa preglednim ekranima, logičkom strukturom menija i jednostavnim procedurama

ULTRA-DINAMIČKA AUTOMATIZACIJA

 • Najbolja u klasi brzina i ubrzanje
 • Automatsko pronalaženje prizme sa PowerSearch tehnologijom
 • Maksimalni servisni intervali

Rešenje sa neograničenim mogućnostima

Leica Inï¬nity softver je savršeni kanacelarijski partner  za Leica Nova TS50 instrument. Podaci merenja i digitalne fotografije prikupljene sa Leica Nova TS50 se lako kombinuju u Leica Inï¬nity softveru.


Intuitivna 3D-grafička reprezentacija prikupljenih podataka omogućava brz i lak proces donošenja odluka. Kako su svi podaci prikupljeni na terenu raspoloživi i u Leica Inï¬nity softveru, terenski rezultati mogu biti provereni, podaci preračunati, najrazličitiji izveštaji kreirani, a svi podaci izvečeni u CAD. Mogućnosti su neograničene.


Downloads
Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.