Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
GNSS/GPS sistemi
3D Laser Skeneri (HDS)
Niveliri
Teodoliti
Leica Captivate
Leica CS20 & CS35
Leica Nova
Leica Viva
Leica FlexLine plus
Leica Zeno GNSS/GIS rešenja
Monitoring objekata
DISTO Laserski Daljinomeri
Lokatori podzemnih instalacija
Software
Ručni GPS
Sprejevi za označavanje
Edukacioni program Leica Geosystems
Originalni pribor


HomeProizvodiLeica Captivate

Leica Captivate


Leica Captivate je revolucionarni softver za Leica merne instrumente, uključujući Multi Stanice i totalne stanice, koji kreira najrealističnije 3D prikaze koristeći moćne aplikacije i tehnologiju na dodir.


 

 

 

 

 

Leica Nova MS60 

Leica Nova TS60

 Leica Viva TS16

 Leica CS20

 Leica CS35

 

 

 

 

 

 Novo iskustvo u mernoj tehnolgiji

Savršena preciznost, maksimalna tačnost

Inteligencija u svakoj situaciji

Vidite i više od podataka

 3D u svemu i svuda

Izaberite željenu opciju

Leica CS20 & CS35
 Kroz jednostavnost dodira sa novim Leica Captivate kontrolerom i tabletom, menadžment kompleksnih podataka je izuzetno komforan i efikasan.


Be Captivated
Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.